Utvecklingsdialog 2017-06-20T09:18:00+00:00

Utvecklingsdialog

Utvecklingsdialog är en ny generation utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal. Dagens organisationer är medvetna om att gårdagens metoder för utvecklingssamtal varken är meningsfulla eller framgångsrika.

Amfora har under mer än tre decennier ständigt utvecklat sin metod som även inneburit en utveckling av ett enkelt och kraftfullt samtalsunderlag för ledningen, gruppen, teamet och mellan chef och medarbetare.

Amfora har verktyget för morgondagens utvecklingsdialog inom kort lanseras en digital kurs i samarbete med www.motivation.se

Kursen vänder sig till både chefer och medarbetare.

Till tjänsten

Fyll i e-mail för att ladda ned skriften

Ladda ned texten