Om Amfora 2017-09-01T10:49:13+00:00

Om oss på Amfora Future Dialogue

Om oss idag

Idag efter flera decennier har vi tagit ett för oss stort beslut. Vi är inte längre leverantörer till kurser.

Vår erfarenhet visar att våra utbildningar ger inspiration för stunden och har sällan större bestående värde, endast med några få undantag, därför har vi lämnat vårt kursutbud. Både svensk och internationell forskning visar att ledarskapskurser är en större kostnad än en investering.

Vi vill samarbeta mer med vår uppdragsgivare, föra över kunskap så att kunden äger den själv och vi kan handleda för att fördjupa och utveckla den interna kompetensen.

Våra insatser är en investering.

Marika Ronthy erbjuder inspirationsföreläsningar om ett medmänskligt ledarskap med utgångspunkt från en nyligen gjord vetenskaplig studie.

En ny ledarutvecklingsprocess

Amfora är unika med att ha skapat en utvecklingsprocess i Kontemplativt Ledarskap. Ett nytt sätt att arbeta i process och med stillhet, dialog och reflektion som medel att bli mer medveten. Det tog oss sju år att fördjupa och reflektera kring vårt medvetande internt för att komma till insikt kring innebörden av kontemplationens betydelse för ett medvetet ledarskap. Vår pilotgrupp startade i augusti 2017.

Läs mer om Kontemplativt Ledarskap

Amforas utveckling

Amfora har funnits sedan tidigt 1980-tal och vår inriktning är utveckling genom olika dialog-och reflektionsprocesser. Vår grundare Marika Ronthy anses som landets främsta expert inom utvecklingssamtal. Idag 2017 menar hon att begreppet borde bytas ut till Utvecklingsdialog som betonar dialogens utforskande förhållningssätt som ett sätt att skapa engagemang och mening för såväl chefer som medarbetare. Utvecklingssamtalens form och syfte måste anpassas till en ny tid. Amfora har utvecklat en ny dynamisk och engagerande modell.

Under de senaste tio åren har MR utvecklat en ny svensk ledarskaps teori, Ledarintelligens som finns beskriven i några av hennes senaste böcker. Teorin och modellen anses som innovativ och Marika ingår i en forskningsgrupp vid Högskolan Väst som validerar hennes instrument Leader Intelligence Questionnaire (LIQ).

De senaste sju åren har Amfora arbetat med att utveckla stöd för chefer i syfte att utveckla en högre grad av medvetenhet. Den teoretiska utgångspunkten är utifrån teorin om ledarintelligens och med inslag av andra medvetandehöjande metoder såsom meditation, fördjupad dialog och med inslag från olika visdomsläror och numer med stöd av den senaste neurovetenskapen som bevisar meditationens inverkan för vår medvetandeutveckling.

Amfora är också representerad i Schweiz genom Louise Rönnerdahl som ansvarar för vårt varumärke Ledarintelligens inom Europa utanför Sverige. Louise är en god representant att föra Ledarintelligens begreppet vidare till nästa generation chefer och ledare. Hon kommer från finanssektorn och har genom sina insikter fördjupat sig och utbildat sig inom coachning. Idag förenar hon mindfullness med Buddism i sina coaching sessioner med utgångspunkt från Ledarintelligens modellen.

Amforas modell för dialog och ledarskap har uppmärksammats av en del universitet och högskolor, i magisteruppsatser och vetenskapliga artiklar .

I den senaste boken – Ledarintelligens – beskriver och visar Marika Ronthy en holistisk modell för framtidens ledarskap. Ett ledarskap som värnar om medmänskliga värden.

Amfora vill bidra till ett meningsfullt arbetsliv för alla.
Amforas filosofi inbegriper ett holistiskt synsätt som utgår ifrån ett systemperspektiv där helheter, synergier och samband är centrala.
Marika Ronthy - Amforas grundare 1985

Marikas  passionerade intresse för människans utveckling är en ständigt pågående process vilket gör att hon hela tiden bidrar till att utveckla och förfina Amforas tjänster och metoder. Hon är legitimerad psykolog med steg 1-kompetens i psykoterapi och under åtta år var hon en av två lärare vid Stockholms universitet i en uppdragsutbildning där hon var med och startade ett ledarutvecklingsprogram, Utvecklande ledarskap, EMBA vid School of Business. De senaste åren har hon varit delaktig i ett forskningsprojekt med utgångspunkt från hennes ledarskapsteori – Ledarintelligens. Forskningsprojektet resulterade i ett test LIQ3 som ger vägledning i balansen mellan chefs-och ledarrollen.

Marika har i anslutning till forskningsprojektet om hennes ledarskapsteori under 2017 avlagt en magisterexamen i psykologi vid Högskolan Väst.

Idag är hon mentor till Amforas yngre konsulter samtidigt som hon tar nästa steg i utveckling av ledarutveckling. Hon erbjuder en process i Kontemplativt ledarskap som främst vänder sig till chefer som vill fördjupa sitt ledarskap och som vill uppnå en inre hållbarhet.

Louise Rönnerdahl

Louise har sina ledarskapsrötter i Afrika där hon arbetat i två år med att så frön av ansvarsfullt ledarskap hos befolkningen som har det allra tuffast. Louise har sex års erfarenhet som managementkonsult och investment banker från London och har också för att fördjupa sina ledarskapserfarenheter arbetat med att leda ett management team i Tanzania genom ett corporate turnaround. Hon har en MBA från INSEAD och en magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet. Certifierad coach hos European Mentor and Coaching Council som brinner för ett mer autentiskt ledarskap förankrat där neuroforskningens och buddismens vägar möts.

Våra nöjda kunder