Ledarintelligens 2017-04-19T07:40:31+00:00

Ledarskap skall aldrig vara en trend.

Ledarskap innebär att balansera chefs- och ledarrollen. Två roller som är beroende av varandra och där ledarrollen gör skillnad för hela ledarskapet. Ledarskap kan aldrig vara en trend utan snarare en insiktsfull attityd till vad ledarskap är och kräver av den som sagt ja till en chefsbefattning. Det betyder att ledaren har kontakt med sitt hjärta och chefen med sitt huvud.

Med stöd av modellen för Ledarintelligens uppnås balans i ledarskapet. Som chef skall du styra en verksamhet och som ledare leda människor och för allt detta krävs olika förmågor och kompetenser.

 • IQ is important for you as manager to deliver on your assignment and run the business 

 • It answers the question: What do I need to do?

 • Focus lies on problemsolving through the lens of performance and results

 • It is about applying logic to think about strategic and tactical solutions in a structural manner

 • EQ is about your role as a leader in leading other people and a team

 • It answers the question: How can I relate to myself and my people?

 • As a leader your role is to motivate and inspire

 • Through competencies such as listening, empathy and courage you can improve the team performance, but it takes self-awareness and a willingness to change 

 • It is on spiritual intelligence everything else depends

 • It acts as your inner compass and answers the questions: Why do I exist and why do I do this and for whom?

 • It is about the journey to find out ”Who am I?” ”What am I all about?”

 • It is about exploring your inner world of the True Self, which has to be balanced with your outer, more objective world

 • Once you feel centered in yourself, you will be able to cut through the noise and focus on what is truly important to you and the people you lead

 • Because SQ is not as easily measured as IQ, it has not yet received the attention it deserves in business

 • Spiritual intelligence is perhaps abstract but just as real as EQ and IQ

 • This sense of purpose and meaning is what will make the true difference to your leadership and provide you with the resilience to stand up for what you truly believe in

Genom att arbeta utifrån Ledarintelligensfilosofin möjliggörs följande:

 • Du lär dig att leda dig själv och andra.

 • Du skapar engagemang i organisationen.

 • Du ser meningen med din egen insats för det syfte som organisationen har.

 • Du medverkar till att skapa välmående och motivation.

 • Du bidrar till självständigt tänkande och ansvarstagande.

 • Du uppmuntrar till självledarskap.

 • Du ökar din medvetenhet om vad som är viktigt för bestående framgång.

Ledarskapets både och:

Vara resultatorienterad.

Kunna planera.

Bidra till att lösa problem.

Kunna fatta beslut.

Tänka logiskt och strategiskt.

Ha en tydlig vision med verksamheten.

Vara värdedriven.

Premiera hela teamet framför den enskilde.

Stimulera samarbete framför konkurrens.

Coacha medarbetare så att alla hittar sin mening med det de ska bidra till.

RQ +
EQ +
SQ