Lär med oss 2017-08-30T22:39:03+00:00

Genom våra tjänster kan du växa som människa och i din roll som chef/ledare och medarbetare.

Ledarutvecklingsprogram

LQ-filosofin ligger till grund för ett holistiskt ledarskap, som innebär att integrera chefs- och ledarrollen. Genom vår nya web kurs blir du introducerad till ett synsätt på ledarskap som kan ge dig mersmak till att vilja gå vidare med en fördjupning. I samspråk med dig ger vi dig olika förslag på hur du kan fördjupa dina ledarfärdigheter.

Kontakta oss för ett program som passar för era behov

Beställ tjänsten

Kontemplativt Ledarskap

Kontemplativt Ledarskap är en ledarutvecklingsprocess för dig som vill utveckla ett personligt ledarskap genom medveten närvaro. Kontemplation i detta sammanhang är att vara i stillhet, reflektera över lärprocessen och träna på medveten närvaro. Kontemplativt ledarskap är att skapa en inre hållbarhet, lära känna sig själv och öka sitt välmående. Genom kontemplativt ledarskap hittar du det som är meningsfullt för dig. Idag med all informationsstress är det än mer nödvändigt att kunna stanna upp och göra en inre sortering.

Vårt program tar emot åtta deltagare. Vi träffas nio halvdagar under nio månader (Stockholm).
Vårt arbetssätt är en blandning av enskild handledning i grupp, dialog, reflektioner och korta stunder i stillhet. Vi utgår alltid från din vardag, din arbetssituation och tillsammans hjälps vi åt att förstå och komma till olika insikter.

Start i augusti 2017. (FULLT)
Välkommen att anmäla ditt intresse för nästa grupp och du blir kontaktad för en intervju. Läs mer

Beställ tjänsten

Coaching

Genom Amforas Coachingmetod hjälper vi dig att hitta din balans mellan att vara chef och ledare med tonvikt på att utveckla ledarfärdigheter. Vår beprövade modell och process leder till ökad förståelse för egna tankar, känslor och beteenden. Vår utgångspunkt inför coaching processen är vårt forskningsbaserade instrument, Leader Intelligence Questionnaire, (LIQ3), ett självskattningstest. Läs mer

Beställ tjänsten

Utvecklingsdialog

Utvecklingsdialog är en modern ny form av utvecklingssamtal för en ny tid med en generation som vill vara delaktig, som vill engagera sig och som vill utveckla ett självledarskap.

·   Utvecklingsdialog medför att alla blir bättre rustade att möta framtiden.

·   Utvecklingsdialog förs på alla nivåer i en organisation, såväl i grupp som på individnivå.

Du kan gå en kort web-kurs, www.motivation.se för att komma igång på ett nytt sätt.

Vi certifierar även interna dialogledare i syfte att bli ägare till en metod för fortsatt intern utbildning och dialogstöd.

Beställ tjänsten

Teamdialogen

Dialogen är den optimala formen för effektivt team arbete. I vår mening är välfungerande team fortfarande den viktigaste konkurrensfördelen för organisationer. Vi erbjuder utbildningar i dialogiserande där vi sammanför det coachande förhållningssättet med den berikande dialogens möjligheter att hitta nya innovativa lösningar, där alla medarbetares potential tas till vara.

Beställ tjänsten

Leadership Intelligence Questionnaire

Testet bygger på Marika Ronthys ledarskapsteori och har vidareutvecklats med stöd av Innovationskontoret Väst vid Chalmers under ledning av professor Anna Dåderman vid Högskolan Väst. Testet ger en vägledning för hur du balanserar chef- och ledarrollen.

Beställ tjänsten