Gårdagens och Framtidens syn på Ledarskap

Om du söker ny inspiration för att höja din medvetenhet som individ och ledare på ett otraditionellt sätt har du kommit rätt. Enligt oss är tiden för ”Business As Usual” förbi.

Vi arbetar utifrån metoder som är praktiska och begripliga och som har stöd i forskning.

Tack vare vår långa erfarenhet vet vi vad chefer behöver för att utveckla ett personligt ledarskap och vad som behövs för att hantera en osäker föränderlig värld. Dock är inte alla beredda att satsa den tid som krävs i en process som leder till ett hållbart ledarskap.

Våra insatser är en investering. Om du vill satsa på ditt personliga ledarskap är vi din leverantör.

Grunden till ett framgångsrikt ledarskap handlar ytterst om din förmåga att kommunicera och att bygga relationer.

Människan är en social och meningsskapande varelse med behov av att vilja vara i sammanhang där hon kan bidra genom att både ge och få näring för sin egen och andras utveckling. För att kunna möta detta behövs ett ledarskap där ledaren kan leda sig själv, leda andra och samtidigt styra en verksamhet. Ett ledarskap som integrerar chefs-och ledarrollen.

Vår egen modell för ledarutveckling bygger på teorin om Ledarintelligens vilken numer har evidens, vilket vi är stolta över.

Hur det praktiska arbetet sker berättar vi för dig som är intresserad. Vi vet att ett medmänskligt ledarskap kan bli din och andras framgång.

Den medvetne ledaren integrerar själ, hjärta och hjärna. Läs gärna Marika Ronthys senaste bok.

Till våra tjänster