Gårdagens och Framtidens syn på Ledarskap 2017-11-24T09:51:18+00:00

Gårdagens och Framtidens syn på Ledarskap

Tiden för ”Business As Usual” är förbi. Vi går in i en tid av uppvaknande där synen på ledarskap håller på att omvärderas och omformuleras.

VI GÅR IN EN TID MOT TEDJE VÄGENS LEDARSKAP

Den gamla tankens ledarskap bygger på allt som ska GÖRAS och den nya tankens ledarskap betonar betydelsen av att VARA.

Det är vara som ger näring till göra.

Här är en beskrivning av första, andra och tredje vägens ledarskap?

Första vägens ledarskap belönade den rationella människan som var fokuserad på sin uppgift. Chefens färdigheter som administratör och ”doer” var den som premierades i alla chefsrekryteringar. Den första vägens ledarskap hade sin grund i människans rationella intelligens med förmågor som att vara logisk, analytisk och att vara målstyrd och att vara klar över vad som ska åstadkommas.

Andra vägens ledarskap kom så sent som på 1980- talet med upptäckten och betydelsen av emotionell intelligens. Nu var det nödvändigt att kunna hantera sina egna och andras känslor och att vara social kompetent. Upptäckten av att chef och medarbetare är en relation som ska vårdas blev viktig och hur den relationen skulle tas omhand.

Tredje vägens ledarskap är ett ledarskap som integrerar de tre vägarna med utgångspunkt från tre intelligenser. Betoningen i den tredje vägen är sprungen ur den själsliga intelligensen det medmänskliga samspelet med ett ledarskap som söker det meningsfulla och som grundas i medmänskliga värderingar. Den tredje vägens ledarskap börjar med frågan varför för att först förstå syftet med ledarskapet. Därför har den tredje vägens ledarskap alltid sin utgångspunkt i den själsliga intelligensen som är ett utvecklande av förståelsen av vem jag är, vad jag vill och varför jag vill. Självmedvetenhet är så mycket mer än självkännedom.

Den tredje vägens ledarskap skapar framgång tack vare hög etik, goda relationer och med en medvetenhet om varför vi vill det vi vill och för vem.

Efter fyra decennier och med en stor erfarenhet vet vi vad chefer behöver för att utveckla ett personligt ledarskap och bidra till en skapande kultur där alla känner engagemang. En sådan utvecklingsprocess kräver tid, vilja och inre övertygelse om vad som egentligen krävs för en bestående framgång. Det finns inga genvägar och inget utrymme för att blunda för det som är.

Amforas modell för ledarutveckling bygger på teorin om Ledarintelligens med de tre intelligenserna. Teorin har evidens vilket vi är stolta över.

Hur det praktiska arbetet sker berättar vi gärna för dig som är intresserad. Vi vet att ett medmänskligt ledarskap kan bli din och andras framgång.

Den tredje vägens ledare integrerar själ, hjärta och hjärna.

Läs gärna Marika Ronthys senaste bok.