Leader Intelligence Questionnaire 3 (LIQ3)

Leader Intelligence Questionnaire 3 (LIQ3) är ett självskattningstest som bygger på Ronthys ledarskapsteori om Ledarintelligens. Testet har utvecklats med stöd av Högskolan Väst och med bidrag från Innovationskontoret vid Chalmers i Göteborg.
Syfte med testet är dels att bli medveten om att själ, hjärta och hjärna behöver samarbeta för ett fullgott ledarskap och ett annat syfte är att bli medveten om vilka färdigheter en chef behöver i sin chef- och ledarroll. Det är två roller som  skall vara i balans.
Testresultatet ger dig en  vägledning i vad du behöver utveckla för ett integrerat och balanserat ledarskap. Längre ner på den här sidan kan du testa dig och få ett smakprov på  hur du fördelar din tid mellan att vara chef och ledare utifrån teorin om ledarintelligens.
En fördjupning och förståelse för dessa båda roller får du genom LIQ3.

Ladda ned skriften

Ett urval av våra nöjda kunder:

Senaste inlägget

Utveckla din medvetenhet

Vi kan inte fortsätta att låtsas som om vi kan förhålla oss till världen som för tjugo år sedan! Ledarskapet måste omprövas och det på alla nivåer. De som åtagit sig att vara formella chefer i en organisation måste ta sitt ansvar och träna sig i att bli ledare. Gå bortom sina egon och egenintressen. Alla människor förtjänar att bli [...]

By | november 7th, 2017|Categories: Blogginlägg|

Omdömen

”Amfora lyckas med det smått omöjliga att sätta individens behov och utveckling i centrum och samtidigt som man har förståelsen för företagens organisation, ekonomi och behov. Vi har fått en större förståelse för hur våra handlingar, tankar och beteenden påverkar samspelet med kollegor och företagets utveckling. Amfora har alltid lyckats överträffa våra förväntningar.”
Linus Wretbad och Joni Sayeler, VD/Uppdragshuset
”Hos oss på Studieförbundet Vuxenskolan har flertalet av våra chefer genomgått Amforas Ledarprogram. Ledarprogrammet har gett våra chefer ett gemensamt språk och mer medvetna ledare och chefer. Verktyg som dialog, reflektion och feedback är centrala för oss i folkbildningens pedagogik. Genom Amfora och vårt samarbete har vi nu lyckats identifiera hur vi ska jobba med verktygen även på ledningsnivå för att utveckla samspelet mellan olika medarbetare hos Studieförbundet Vuxenskolan. Amfora har stöttat oss i att hitta en röd tråd från ledning, verksamhetsutveckling och studiecirkeln”.
Anna Magnusson, Studieförbundet Vuxenskolan
”Genom Verksamhetsdialogen har vi skapat en starkare känsla för vårt sammanhang och vi inspirerar varandra till vad vi vill åstadkomma. Sedan vi börjat med verksamhetsdialogen har vårt medarbetarindex och ledarskapsindex höjts vilket givit oss ett kvitto på vad dialogen bidragit till för vår verksamhet. Dialog som förhållningssätt och metod har kommit för att stanna!”
Carin Bokegård, Verksamhetschef, Nacka Kommun
Amforas coachning ger oss en fördjupad förståelse för ledarskapets betydelse. För oss chefer innebär det ökat självförtroende, självinsikt och en ökad motivation i vårt arbete.

Med hjälp av Amforas ledarskapstest som underlag för en mer meningsfull coachning tillsammans med Amforas medarbetar mätning har vi fått en tydlig inblick i det som uppfattas som våra starka sidor och dess motsats.

Allt detta tillsammans inspirerar oss i vårt fortsatta arbete med vår organisation.

Katarina Månsson, Vd Selfhelp
“Inom Sveriges Television började vi använda Amforas modell för utvecklingssamtal 2003. Vi använder internt utbildade handledare som i sin tur utbildar medarbetare och chefer i modellen. Vi har också, tillsammans med Amfora, utvecklat en verksamhetsdialog och även en modell för samverkan mellan arbetsgivare och fack.”
Helène Axelsson- Sahlin, Personaldirektör, SVT

” Jag har ju verkligen på nära håll sett hur våra LQ-dialoger utvecklat medarbetarna till att både få syn på sig själva, arbetsgruppen och våra gemensamma mål på ett sätt som verkligen gjort skillnad för verksamheten. Jag skulle säga att vi tagit hästkliv framåt under de senaste två åren. Med LQ har vi fått en tydlig modell och konkreta verktyg att kontinuerligt utveckla, förbättra och förnya vår verksamhet. En nyckel tror jag är att vi verkligen ger utrymme för de här samtalen, våra reflektioner och konklusioner. Men i backspegeln ser jag att det varit värt varenda minut – för det vässar oss maximalt, både som team och individuellt. Vi blir tydliga, konstruktiva och så mycket bättre helt enkelt!”

Kristina Svahn - Enhetschef, Studieförbundet Vuxenskolan